تماس با ما

شهرداری دماوند

شماره تماس: 76322112 - 76326161 - 137

نمابر: 76325959

آدرس: بلوار شهرداری - روبه روی بیمارستان حضرت فاطمه (س)