مطالب مرتبط با کلید واژه

مسجد جامع دماوند


در دیدار شهردار با اعضای هیأت امنای مسجد جامع مطرح شد؛

بررسی مسائل مسجد جامع تاریخی دماوند/ از تأکید بر حفظ بافت و هویت تاریخی تا پیگیری برای ساخت مصلی گالری

مسائل مسجد جامع تاریخی دماوند از تأکید بر حفظ بافت و هویت تاریخی تا پیگیری برای ساخت مصلی در دیدار شهردار با اعضای هیأت امنای مسجد جامع مطرح شد.

ادامه مطلب