گالری تصاویر

سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در توضیح اقدامات این وزارت برای اشتغال آفرینی برای دانشجویان و مهارت‌آموزی گفت: در دولت سیزدهم ۱۳ بورس دانشجویی جدید طراحی و ۳ بورس دانش، صنعت و بنگاه‌های اقتصادی عملیاتی شده است و بورس هنر نیز به‌ زودی عملیاتی می‌شود.

طراحی و عملیاتی شدن ۱۷ بورس جدید در دولت سیزدهم

ادامه مطلب