۱۴۰۲ ششم مهر
| نقشه سایت| پست الکترونیک| عضویت / ورود اعضاء
 
مناقصه
آگهي مناقصه عمومي

 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري دماوند در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 96 نسبت به اجراي پروژه هاي ذيل از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از كليه شركت هاي واجد صلاحيت جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

رديف

موضوع پروژه

برآورد

1

پروژه تكميل جدولگذاري، زيرسازي و آسفالت خيابان هاي پويش

000/000/000/6 ريال

2

پروژه جدولگذاري، زيرسازي و آسفالت خيابان هاي فجر، نصر و خيابان شادي

000/000/000/5 ريال

3

پروژه جدولگذاري، زيرسازي و آسفالت خيابان هاي صدف و معابر شهرك ارتش

000/000/500/2 ريال

4

پروژه تكميل پياده روسازي خيابان مطهري

000/000/500/2 ريال

5

پروژه جدولگذاري، زيرسازي و آسفالت بلوار امام حسين حدفاصل امامزاده شمس الدين تا پل جديد الاحداث محله قاضي

000/000/000/4 ريال

 

توضيحات:

1- تضمين شركت در مناقصه معادل 5 درصد مبلغ برآورد ضمانتنامه معتبر بانكي

2- مهلت و مكان دريافت اسناد از تاريخ 25/4/96 لغايت تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 7/5/96 واحد قراردادهاي شهرستان دماوند واقع در دماوند، ميدان 17 شهريور، بلوار شهرداري مي باشد.

3- مهلت و مكان تحويل اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 8/5/96 دبيرخانه شهرداري دماوند

4- زمان رسيدگي به پيشنهادات روز سه شنبه مورخ 10/5/96

5- شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

6- برندگان اول، دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

7- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

8- ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه قيد گرديده است.

9- ارائه اسناد منوط به نامه درخواست شركت در مناقصه با قيد موضوع مناقصه و اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات شركت و شناسنامه ملي و گواهي صلاحيت پيمانكار مي باشد.

 

شرح مناقصه
1396/06/12 آخرين مهلت
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دماوند می باشد
Powered by DorsaPortal