۱۴۰۱ نهم بهمن
| نقشه سایت| پست الکترونیک| عضویت / ورود اعضاء
 
 
وظايف و مسئوليت ها

 
رشد فرآيند جمعيت كشور به ويژه منطق شهري ،استفاده بهينه از فضاي شهري اجتناب ناپذير ميسازد ، طرح هاي جامع و تفصيلي شهرها به منظور ايجاد زمينه براي بهره وري مناسب از ظرفيتهاي شهري متناسب با نياز ساكنين آن برنامه ريزي و طرح ريزي مي شوند و يكي از مهمترين عوامل كنترل و هدايت توسعه ي كالبدي شهرسازي به وجود آمده تا ساختمان ها طوري احداث شوند كه هيچ ساختماتني مزاحم ساختمان هاي مجاور خود نشوند.
لذا جهت رعابت اين ضوابط قانوني ماده صد شهرداري ماكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهرها و يا حريم شهر را مكلف داشته تا قبل از هر گونه اقدام عمراني يا هر گونه تفكيك اراضي ، از شهرداري پروانه اخذ نمايد و بدين ترتيب شهرداري طبق اصول فني منطقه به مالك پروانه متقاضي راهنمايي مي شود كه طبق اصول فني منطقه به مالك پروانه داده و در آن پروانه متقاضي راهنمايي مي شود كه طبق نقشه و شرايط مندرج در پروانه ساختمان هاي خود را اصلاح نمايد.
در صورتي كه مالكين اراضي، بدون دريافت پروانه و يا مخالفت مفاد پروانه و يا مازاد پروانه احداث بنا نمايد شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني آنها جلوگيري نمايد و پرونده متخلف ساختماني را به كميسيون مذكور تخلف را بررسي نموده و حسب مورد رأي به جريمه ، پلمپ و يا تخريب صادر م ينمايد تا بدينوسيله از ناهنجاريهاي ساختمان سازي شهري جلوگيري به عمل آورد
  
 وظايف و اقدامات:
اقدام به صدور شناسنامه ساختماني و پايانگار وگواهي عدم خلاف براي متقاضيان در محدوده تحت نظارت و كنترل كار مهندسان ناظر ساخت و سازهاي شهري
1. ساختمانهايي كه كاربرد استفاده عمومي دارند نظير بيمارستان ، مدرسه ، سينما و . . . مي بايستي نقشه آنها قبلاً به تاييد حوزه معاونت فني و شهر سازي برسد.
2. پيشنهاد اصلاح ضوابط و طرح هاي اجرايي و تغيير كاربري هاي موردي و موضعي به معاونت شهر سازي و معماري
3. تعيين ميزان و نحوه تخلفات مهندسان ناظرو ارسال آن به حوزه معاونت شهر سازي ومعماري
4. تعيين ميزان و نحوه تخلفات انجام شده ازپروانه هاي ساختماني يا ساختمانهاي بدون پروانه توسط مالك و تكميل و ارجاع پرونده به مراجع ذيصلاح
5. بررسي ، ارزيابي و كارشناسي اراضي و املاك مورد معامله شهرداري اعم از خريد ، فروش و استيجاري
6. انجام امور آزادسازي و اجراي طرحهاي مصوب شهرداري
7. تثبيت مالكيت شهرداري بر كليه املاك و مستحدثات منطقه با توجه بهب ضوابط مربوطه
 
 

1396/09/28 تاريخ بروز رسانی
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دماوند می باشد
Powered by DorsaPortal