۱۴۰۱ نهم بهمن
| نقشه سایت| پست الکترونیک| عضویت / ورود اعضاء
 
 
وظايف و مسئوليت ها


خدمات قابل ارائه واحد اصناف 

 

پاسخ به استعلامهاي اتحاديه هاي صنفي در مورد متقاضيان صدور پروانه كسب پس از در يافت مدارك مورد نياز ظرف مدت حداكثر 15 روز.

2- پاسخ به استعلامهاي اتحاديه هاي صنفي در مورد متقاضيان تمديد پروانه كسب پس از دريافت مدارك مورد نياز ظرف مدت حداكثر 15 روز.

3- پاسخ به استعلامهاي اتحاديه هاي صنفي در مورد متقاضيان جابجايي و تغيير نوع و محل كسب پس از دريافت مدارك مورد نياز ظرف مدت حداكثر 15 روز.

4- رعايت كليه قوانين و مقررات قانون نظام صنفي و شهرداري كه در حدود وظايف باشد.

5- صدور اخطاريه به واحدهاي صنفي كه به نحوي ضوابط و مقررات شهرداري را رعايت ننمايند.

6- تهيه مدارك لازم جهت طرح در كمسيون نظارت.

7- انجام ساير دستورات و امور مشابهي كه از سوي مسئول مربوطه و شهردار در حدود و وظايف ارجاع گردد.

   شرح وظايف:

          صدور اخطاريه به واحدهاي صنفي سطح شهر.

          ارائه فرم درخواست تسويه عوارض كسبه جهت تشكيل پرونده.

          استعلام از اتحاديه مريوط.

          بازديد ملكي و صنفي.

          استعلام از واحد شهرسازي و ساختماني.

          صدور فيش جهت پرداخت عوارض كسب و پيشه.

          ارائه پاسخ به اتحاديه مربوط جهت صدور پروانه كسب.

          ساماندهي صنف مزاحم شدن.

          ارجاع پرونده هاي تجاري بدهكار از واحد اجرائيات به واحد اصنافي جهت صدور اخطاريه باري مراجعه مالك به شهرداري جهت تعيين تكليف

          مكاتبه با ارگانهاي ذيربط.

          اخطاريه و پلمپ واحدهاي فني كه فاقد كاربري و تجاري باشند.

 

 

1396/09/28 تاريخ بروز رسانی
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دماوند می باشد
Powered by DorsaPortal