۱۴۰۱ نهم بهمن
| نقشه سایت| پست الکترونیک| عضویت / ورود اعضاء
 
 
وظايف و مسئوليت ها

 

شرح وظايف معاونت اداري و مالي :

 

1-رهبري و اداره امور اداري ، مالي و معاملاتي و درآمدي شهرداري.

2- نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها و قانون استخدام كشوري، آيين نامه استخدامي شهرداريها و قانون كارتامين اجتماعي و غيره3- بررسي و مطالعه و اتخاذ تدابير لازم در بكارگيري نيروهاي جديد، انتصابات و جابجايي كاركنان به منظوراستفاده موثرتر از نيروهاي.

4- كارآمد در چهارچوب ضوابط ذيربط.

5- رسيدگي به هدفهاي اجرائي و چگونگي گردش كار در شهرداري از جنبه اداري، مالي و معاملاتي، وصول درآمدها و امور حقوقي.

7-  مطالعه و برنامه ريزي لازم به منظور تامين رفاه مناسب كاركنان شهرداري.

8- نظارت بر كليه امور مالي و معاملاتي وحسابداري و مراقبت بر رعايت قوانين و مقررات مالي شهرداري.

9- بررسي و مطالعه و شناسائي منابع جديد درآمدي و نظارت مستمر بر پيگيري و حصول منابع درآمدي.

10- برنامه ريزي و نظارت بر تهيه و تامين وسايل، ملزومات و تجهيزات مورد نياز شهرداري.

11- نظارات بر حفظ و اداره كردن دارايي هاي منقول و غير منقول متعلق به شهرداري و اقامه دعوي برعليه اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري با هماهنگي و از طريق واحدهاي ذيربط.

12- پيش بيني اعتبارات مورد نياز حوزه معاونت و ارائه پيشنهاد لازم.

13- شركت در شوراها،‌كميسيونها و مجامع قانوني و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالي و اداري در چهارچوب مقررات.

14- ايجاد هماهنگي لازم بين واحدهاي تابعه و ارائه خط مشي و اصول كلي برنامه هاي معاونت به آن واحدها.

15- ارزيابي منظم امور حوزه معاونت و تهيه و انعكاس گزارشهاي لازم به شهردار.

16- انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول مي گردد.

 

1396/09/28 تاريخ بروز رسانی
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دماوند می باشد
Powered by DorsaPortal