۱۴۰۱ نهم بهمن
| نقشه سایت| پست الکترونیک| عضویت / ورود اعضاء
 
 
وظايف و مسئوليت ها

 

    شرح وظايف حوزه دفتر شهردار :
 

اداره امور جاري دفتر اعم از اداري، تهيه خدمات، تجهيزات و ساير اقلام مورد نياز دفتر شهردار

 

1-     ابلاغ كليه بخشنامه ها، دستور العمل ها و آيين نامه ها حسب الامر شهردار محترم جهت اجراي دقيق به مديران دواير مختلف شهرداري.

 

2-     تلاش مستمر براي تقويت هرچه بيشتر روحيه تفاهم بين مديران و پرسنل و زمينه سازي بمنظور برقراري ارتباط بين آنان و ايجاد و برقراري نظم و ترتيب و هماهنگي و انسجام بين واحدها.

 

3-     شركت در جلسات شوراي دواير بصورت منظم و تهيه صورتجلسات و ابلاغ مصوبات به مديران شهرداري و پيگيري جهت تسريع در اجراي آن.

 

4-     انجام هماهنگي لازم بمنظور حضور شهردار محترم در جلسات و جلسات رسمي، مذهبي، جشن ها، سمينارها، كنفرانس ها و ساير.

 

5-     جمع آوري اطلاعات لازم و شماره تلفن هاي مديران، مسوولان و روساي ادارات شهر، شهرستان، استان و دواير شهرداري، ادارات كل و برقراري ارتباط با متناظر استاني.

 

6-     جمع آوري گزارش عملكرد ماهيانه كليه واحدها شهرداري جهت اندازه گيري تلاش مديران در تحقق سياست هاي آني و آتي مديريت شهري در راستاي ارائه خدمات مطلوب به شهروندان.

 

7-     مطالعه و بررسي مطبوعات و نشريات بصورت روزانه و تهيه آرشيو از اخبار مربوط به شهرداري دماوند.

 

8-     انجام هماهنگي لازم بمنظور بازديد شهردار از طرح ها و پروژه هاي عمراني، پارك ها و وضعيت معابر شهري، كيفيت سرويس دهي ناوگان حمل و نقل درون شهري به شهروندان و ...

 

9-     انجام هماهنگي لازم جهت حضور شهردار در جمع هيات امنا محلات براي بررسي مشكلات و رفع آن با تعامل و همكاري شهروندان.

 

10-پاسخ به خطوط تلفن دفتر شهردار و استخراج اطلاعات لازم و ابلاغ به مدير واحد مربوطه جهت رفع مشكل و پاسخ به درخواست در كوتاه ترين زمان ممكن.

 

11-پاسخگويي به ارباب رجوع بصورت روزانه و راهنماي آنها طبق مقررات قانوني و تفكيك مراجعين و هدايت به سمت دفتر معاونين بر اساس اختيارات آنان بمنظور جلوگيري از فوت زمان براي ارباب رجوع.

 

12-مستند سازي سوابق حسب الامر شهردار محترم بمنظور استناد قانوني و به هنگام براي حفظ منافع شهر و شهرداري دماوند.

 

13-     اطلاع رساني به متقاضيان امور مختلف مبتلابه وظايف شهرداري جهت توجيه آنان با هدف پيگيري جري تشريفات قانوني از سوي ارباب رجوع بمنظور تسريع در پاسخگويي و حصول نتيجه.

 

14-     تشخيص مواردي كه نياز به هدايت متقاضي به سمت دستگاه ها، نهادها و ادارات ديگر باشد.

 

15-     دريافت نامه هاي وارده و ارائه رسيد به مرجع درخواست و بلعكس ارسال نامه به ادارت مختلف و اخذ رسيد.

 

16-حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده بر اساس دستور العمل هاي ابلاغي از سوي حراست و بازرسي و امانتداري.

 

17-پيگيري اجراي مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر حسب مورد دستور شهردار محترم.

 

18-مطالعه دقيق كليه نامه هاي وارده و دستورات صادره از سوي شهردار محترم جهت ابلاغ به دواير مربوطه و زيرمجموعه و پيگيري بمنظور ارائه پاسخ لازم در زمان مقرر به مرجع ارسال نامه.

 

19-بازخواني و اصلاح كليه نامه هاي مرسوله از واحد تايپ جهت تصحيح و عودت به واحد تايپ.

 

20-دريافت نمابر و در صورت اهميت موضوع به رويت شهردار رساندن و اطلاع رساني فوري به واحدهاي مربوطه جهت پيگيري و پيشگيري لازم. (مثال: پيش بيني وضعيت آب و هوا در فصول پر بارش).

 

21-ممهور كردن كليه نامه ها به مهر اقدام سيستمي.

 

22-ارجاع نامه بر حسب موضوع به معاونت هاي ذيربط.

 

23-بررسي، جستجو و تهيه گزارش خلاصه سوابق حسب مورد دستور شهردار محترم.

 

24-برگزاري جلسات ملاقات مردمي هر هفته بصورت منظم با محوريت جلب رضايت شهروندان.

 

25-يادآوري تاريخ جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده ها جهت حضور شهردار محترم بر حسب موضوع و دستور جلسات.

 

26-نظم و ترتيب دادن به نامه هاي وارده و قراردادن آنها بر اساس محتوا بصورت مجزا در كارتابل شهردار محترم.

 

27-پاسخگويي به ارباب رجوع دفتر شهردار با سعه صدر بصورت روزانه و همچنين انجام كليه امور محوله از سوي شهردار محترم در چهار چوب قوانين شهرداري.

 

28-انتقال كليه مسائل، مشكلات، نظرات و انتظارات شهروندان به شهردار محترم جهت چاره انديشي و صدور اوامر مقتضي و در نهايت ارائه خدمات مطلوب و در شان شهروندان.

 
1396/09/27 تاريخ بروز رسانی
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دماوند می باشد
Powered by DorsaPortal