جستجو:
 
۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن
..به پرتال شهرداری كهن شهر دماوند خوش آمدید..
هیات عالی سرمایه گذاری

تركيب هيات عالي سرمايه گذاري

به منظور سیاستگذاري و تصمیمگیري در کلیه امور سرمایه گذاري و مشارکت شهرداري ، هیاتی مرکب از اشخاص زیر تحت عنوان "هیات عالی سرمایه گذاري" تشکیل میشود:

اعضاي این هیات مرکب از :

1. شهردار به عنوان رییس

2. معاون اداري مالی یا رییس امور مالی شهرداري

3. مسئول امور سرمایه گذاري به عنوان دبیر

4. یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب شهردار.

5. یک نفر کارشناسمالی یا اقتصادي به انتخاب شهردار.

6. یک نفر کارشناس بصیر و خبره به پیشنهاد شهردار و تصویب شوراي اسلامی شهر

7. فرماندار محترم شهرستان به نمایندگی از معاونت محترم عمرانی استانداری

8. ریاست محترم و اعضای شورای اسلامی شهر

تبصره . تصمیمات هیات عالی با دو سوم آراء مشروط به اینکه شهردار و معاون اداري مالی یا رییس امور مالی جزء موافقین باشند ،

ملاك عمل و اقدام شهرداري و عوامل اجرایی آن بوده و هیچ یک از اعضاي مذکور در این ماده راسا حًق تغییر آن را نخواهند داشت.

وظایف و اختیارات هیات عالی سرمایه گذاری

1. تصویب موضوعات و عناوین سرمایه گذاري و مشارکت و همچنین تعیین اولویت ها که توسط کمیسیون پیشنهاد می شود.

2. تصویب فرآیند انتخاب سرمایه گذار یا مشارکت کننده از طریق فراخوان عمومی و یا فراخوان محدود یا ترك فراخوان براي هر یک از طرح هاي سرمایه گذاري و مشارکت

3. بررسی پیشنهادات کمیسیون کارشناسی و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها.

4. انتخاب نهایی سرمایه گذاران و شرکاء

5. تصویب قراردادهاي سرمایه گذاري و مشارکت و ارسال آن به شوراي اسلامی شهر جهت تصویب نهایی

تبصره . هیات عالی و اعضاي آن نمی توانند اختیارات خود را در زمینه موضوعات این شیوه نامه به دیگران تفویض نمایند.

 

 
 
 
1393/04/08
شهيدان دماوند
شهيدان دماوند
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دماوند می باشد .
Powered by DorsaPortal