جستجو:
 
۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن
..به پرتال شهرداری كهن شهر دماوند خوش آمدید..
معرفی

 

امور سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری دماوند

 


با عنايت به نقش و جايگاه ويژه و موثر امور سرمايه گذاري و جلب مشاركتها در تامين منابع درآمدي پايدار و ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات رساني و همچنين تسريع در روند اجراي طرح هاي اقتصادي ،عمراني ،فرهنگي،ورزشي و بخش سلامت و ايجاد زمينه مناسب در راستاي استفاده از منابع موجود شهرداري و حصول نتايج مطلوب در اين امر با تشكيلات فني و تخصصي و با ملحوظ داشتن اهميت و حساسيت موضوع و تاكيدات جناب آقاي مهندس صفری شهردار محترم دماوند و اعضائ محترم شوراي اسلامي شهر دماوند اين حوزه مطالعه و اقدامات موثري را پيگيري نموده است از جمله اقدامات و فعاليت هاي انجام شده توسط اداره مشاركتهاي مردمي در خصوص اهميت بخشيدن به سياست توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي در تامين نيازهاي مديريت شهري و درآمدهاي پايدارو با توجه به اهميت نقش و جايگاه جلب سرمايه هاي بخش خصوصي و لزوم اهتمام جدي براي به ثمر رسيدن برنامه هاي مرتبط قدم برداشته است. از خداوند منان مسالت دارم كه اداره مشاركتها را در راستاي رهنمود هاي مقام معظم رهبري مبني بر اجراي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خصوصي سازي و رسيدن به اهداف عاليه سازماني به منظور ارائه خدماتي شايسته و در خور شان شهروندان محترم و ايجاد باقيات و صالحات با همكاري و تعامل بيش از پيش با خانواده بزرگ شهرداري و هموطنان ارجمند در اين رسالت مهم و خطير ما را ياري نمايد.

 
مهدی کرداری
مدير اداره سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي
 
 

تلفن : 76321300

فکس : 76325959

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جايگاه سرمايه گذاري و مشاركت

کلیه امور سرمایه گذاري و مشارکتهاي شهرداري با تاسیس سازمان سرمایه گذاري و مشارکتها از طریق این سازمان و در سایر شهرداري ها که فاقد سازمان باشند از طریق واحد سرمایه گذاري و مشارکت انجام خواهد شد و پساز تصویب شیوه نامه در شوراي اسلامی شهر هیچ یک از مناطق ، سازمانها و واحدهاي تابعه شهرداري راسا حق انعقاد قرارداد و یا طی مراحل اداري امور سرمایه گذاري و مشارکت را ندارند. مدیریت سرمایه گذاري و کمیسیون مربوطه با هر واحدي که قبلا در امور سرمایه گذاري فعالیت می کردند در سازمان مذکور ادغام می شود.

به منظور جلب مشارکت و ایجاد انگیزه و استفاده از توانمندي هاي مدیران و عوامل انسانی و کارشناسی مناطق و سازمانها و واحدهاي تابعه شهرداري موارد زیر قابل اجرا هستند:

1. بخش برنامهاي و عملیاتی و مدیریتی طرحهاي مصوب اجرا شده حسب موقعیت جغرافیایی طرح به عنوان فعالیتهاي آن منطقه یا سازمان منظور میشود.

2. ارزیابی عملکرد مدیران و عوامل انسانی مرتبط و تأثیر گذار در امر سرمایه گذاري و مشارکت توسط هیات عالی جهت ارتقاء و تشویق آنها

وظايف اداره امور سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري

1 . تهیه بسته حاوي طرحها و پروژه هاي مورد سرمایه گذاري همراه با اطلاعات جامع و کلی اقتصادي و فنی براي ایجاد فرصت هاي سرمایه گذاري و اطلاع رسانی براي جذب سرمایه گذار

2. اخذ مجوز لازم جهت انعقاد قراردادهاي سرمایه گذاري و رفع موانع اداري براي تسریع در اجراي طرحهاي سرمایه گذاري و مشارکتی و پیگیري کلیه تعهداتی که شهرداري مطابق با قرارداد بعهده گرفته است.

3. ایجاد زمینه و بستر مناسب براي ترغیب و تشویق سرمایه گذاري و پیشنهاد اعطاي تسهیلات و امکانات کافی از طرف شهرداري.

4. فراهم آوردن شرایط برابر براي ایجاد رقابت بین سرمایه گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاري.

5. ایجاد هماهنگی با مناطق و سازمانها و شرکتهاي وابسته و واحدهاي تابعه شهرداري.

6. ابلاغ مصوبات هیات عالی و پیگیري نحوه اجراي آنها.

7. تهیه گزارش جامع و ماهانه از روند امور سرمایه گذاري جهت ارائه به کمیسیون و هیات عالی.

8. انجام تبلیغات براي جلب سرمایه گذاران و معرفی طرحها

9. اخذ گزارش عملکرد امور سرمایه گذاري از مناطق و واحدهاي تابع شهرداري

1393/04/11
شهيدان دماوند
شهيدان دماوند
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دماوند می باشد .
Powered by DorsaPortal