جستجو:
 
۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن
..به پرتال شهرداری كهن شهر دماوند خوش آمدید..
وظايف و مسئوليت ها

 

**شرح وظایف خدمات امور مالی

درآمد

 ۱- محاسبه عوارض ساختمانی از قبیل پذیره – تفکیک – بالکن – سطح شهر – انجام معامله – ماده ۱۰۰ – کمسیون ۷۷ – اضافه بنا و تخلف ساختمانی – و مال الاجاره ساختمانها و کارکرد ماشین آلات

۲- صدور عوارض خودرو محاسبه عوارض کسب واحدهای تجاری و مغازه داران در سطح شهر

۳- جمع آوری عوارض برق مصرفی –آب مصرفی – کذرنامه – تلفن – عوارض صدور پروانه تاکسی رانی – عوارض بر قراردادها – عوارض کارشناسی – حق آسفالت خود یاری

۴- درامد ناشی از عوارض عمومی مثل آب و برق و گاز و عوارض ساختمانی

۵- عوارض اختصاصی شهرداری مثل عوارض نوسازی و سالیانه خودرو

۶- بهاء خدمات شهرداری و موسسات انتفاعی شهرداری مثل ترمیم ترانشه و فروش زباله

۷- درامد حاصل از وجوه و اموال شهرداری مثل مال الاجاره – کارت پارک

۸- کمکهای بلا عوض دولتی

۹- اعانات و هدایای دریافتی از اشخاص

۱۰- وامهای دریافتی و فروش اموال

۱۱-تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی و پرداخت حقوق کلیه کارمندان و کارگران اعم از لیست بانک – کسورات – بازنشستگی – بیمه درمان و تامین اجتماعی – بیمه عمر و ۳ % سپرده

۱۲-تهیه و تنظیم لیست حقوق بازنشستگان شهرداری

۱۳-تهیه و تنظیم لیست پرداخت عائله مندی بازنشستگان شهرداری

۱۴-تهیه و تنظیم لیست جهت پرداخت بن کارگری به کارگران

۱۵-تهیه توافق نامه با دفتر برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات استانی و دولتی در حساب جدید

 ۱۶-تهیه و چاپ تراز عملیاتی ماهانه و تراز دفاتر کل و معین و ارائه به شهردار

۱۷-رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها در طول سال و تسویه حساب های مربوطه

۱۸-نظارت بر تمامی فعالییتها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری ، ماشین آلات و غیره

۱۹- شرکت در کلیه جلسات و کمسیونهای مالی شهرداری

 
شرح سایر وظایف و خدمات امور مالی

 ۱- پیگیری خرید جهت کارهای عمرانی – اداری – شهری – و تنظیم سند و انبارداری و برگه انبار و صدور چک جهت پرداختها

۲- تهیه و تنظیم گزارشهای مالی هر ماه به شورای شهر

۳- نگهداری حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول شهرداری

۴- تهیه بودجه سال – اصلاح بودجه – بیلان و تفریغ بودجه در هر سال

 

1392/09/17
شهيدان دماوند
شهيدان دماوند
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دماوند می باشد .
Powered by DorsaPortal