جستجو:
 
۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن
..به پرتال شهرداری كهن شهر دماوند خوش آمدید..
وظايف و مسئوليت ها

 

شرح وظايف معاونت اداري و مالي

 

۱-رهبري و اداره امور اداري ، مالي و معاملاتي و درآمدي شهردار

۲- نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها و قانون استخدام كشوري، آيين نامه استخدامي شهرداريها و قانون كارتامين اجتماعي و غيره۳- بررسي و مطالعه و اتخاذ تدابير لازم در بكارگيري نيروهاي جديد، انتصابات و جابجايي كاركنان به منظوراستفاده موثرتر از نيروهاي

۴- كارآمد در چهارچوب ضوابط ذيربط

۵- رسيدگي به هدفهاي اجرائي و چگونگي گردش كار در شهرداري از جنبه اداري، مالي و معاملاتي، وصول درآمدها و امور حقوقي

۷-  مطالعه و برنامه ريزي لازم به منظور تامين رفاه مناسب كاركنان شهرداري

۸- نظارت بر كليه امور مالي و معاملاتي وحسابداري و مراقبت بر رعايت قوانين و مقررات مالي شهرداري

۹- بررسي و مطالعه و شناسائي منابع جديد درآمدي و نظارت مستمر بر پيگيري و حصول منابع درآمدي

۱۰- برنامه ريزي و نظارت بر تهيه و تامين وسايل، ملزومات و تجهيزات مورد نياز شهرداري

۱۱- نظارات بر حفظ و اداره كردن دارايي هاي منقول و غير منقول متعلق به شهرداري و اقامه دعوي بر

عليهاشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري با هماهنگي و از طريق واحدهاي ذيربط

۱۲- پيش بيني اعتبارات مورد نياز حوزه معاونت و ارائه پيشنهاد لازم

۱۳- شركت در شوراها،‌كميسيونها و مجامع قانوني و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالي و اداري در چهارچوب مقررات

۱۴- ايجاد هماهنگي لازم بين واحدهاي تابعه و ارائه خط مشي و اصول كلي برنامه هاي معاونت به آن واحدها

۱۵- ارزيابي منظم امور حوزه معاونت و تهيه و انعكاس گزارشهاي لازم به شهردار

۱۶- انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول مي گردد

1392/09/17
شهيدان دماوند
شهيدان دماوند
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دماوند می باشد .
Powered by DorsaPortal