جستجو:
 
۱۴۰۲ جمعه ۷ مهر
..به پرتال شهرداری كهن شهر دماوند خوش آمدید..

 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري دماوند در نظر دارد به استنادبودجه مصوب سال 1395 نسبت به اجراي پروژه هاي ذيل از طريق مناقصه عمومي اقدامنمايد. لذا از كليه شركت هاي واجد صلاحيت جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

 
 
 

توضيحات:

1-     تضمين شركت در مناقصه معادل 5 درصد مبلغ برآورد

2-     مهلت و مكان در سايت اسناد مناقصه از تاريخ 8/2/95لغايت تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 21/2/95 واحد قراردادهاي شهرداريدماوند واقع در دماوند، ميدان 17 شهريور، بلوار شهرداري مي باشد.

3-     مهلت و مكان تحويل اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقتاداري روز چهارشنبه مورخ 22/2/95 دبيرخانه شهرداري دماوند

4-     زمان رسيدگي به پيشنهادات روز پنج شنبه مورخ 23/2/95

5-     شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

6-     برندگان اول، دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقادقرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

7-     هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

8-     ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه قيد گرديدهاست.

9-     ارائه اسناد منوط به نامه درخواست شركت در مناقصه باقيد موضوع مناقصه و اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات شركت و شناسه ملي و گواهيپيمانكار مي باشد.

 

شهيدان دماوند
شهيدان دماوند
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دماوند می باشد .
Powered by DorsaPortal